Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese unie standaardiseert.

De verordening waarborgt twee belangen:

-de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens

-het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de europese Unie

voor deze wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij- dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoorde voetbehandeling over u vast moet leggen.

AnnaVoetsi Pedicure, eigenaar Anna Schuijt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik zal u als nieuwe of bestaande klant vragen een toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens te ondertekenen.

Met dit formulier geeft u toestemming om bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en dergelijke op te nemen in mijn computerbestand.

Ook vraag ik u om toestemming om voetklachten en voetproblemen en medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling vast te leggen. Voor het eventueel nemen en vastleggen van foto’s van een voetprobleem om vooruitgang de controleren zal ik ook toestemming van u nodig hebben.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant zal ik nooit gegevens doorgeven aan derden.

Gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en de financiële administratie wordt maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard.

U heeft te allen tijde het recht de toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. AnnaVoetsi Pedicure zal dit dan ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken waren bij de dienstverlening.

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

AnnaVoetsi Pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

AnnaVoetsi Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt alleen als ik op grond van een wettelijke bepaling of door een rechterlijke uitspraak, verplicht ben de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.